Royal Netherlands Association for Meteorology and Astronomy

Landelijke federatie van populairwetenschappelijke verenigingen en stichtingen in de weer- en/of sterrenkunde zoals regionale organisaties, organisaties met een speciaal thema, en publiekssterrenwachten. Via een e-maillijst kunt u de KNVWS Nieuwsbrief ontvangen.
Nieuwsbrief Nr. 12: Kandidaatstelling Dr. J. van der Biltprijs 2017 == GVWS/KNVWS Symposium ‘onze Melkweg’ 25 maart == KNVWS heeft nu planetoïde (6133) Royaldutchastro == Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 27 mei == Aankondigingen 2017 == Sterrengidsen 1939 – 1967
facebook KNVWS twitter @KNVWeerSterren facebook Sterrenwachten

Direct naar:

Actueel

 

Kandidaatstelling Dr. J. van der Biltprijs 2017

Sluiting 15 maart.

Elk jaar wordt tijdens de amateurbijeenkomst van de KNVWS in het najaar de Dr. J. van der Biltprijs uitgereikt.

De Dr. J. van der Biltprijs-commissie van de KNVWS nodigt iedereen uit om een lid van een door de KNVWS erkende vereniging of een vrijwilliger van een door de KNVWS erkende stichting, die voldoet aan de criteria, kandidaat te stellen voor de Dr. J. van der Bilt-prijs. De commissie wijst u erop dat dit geen honorering voor een lid of vrijwilliger die bijzonder actief is geweest binnen uw vereniging of stichting en waar de organisatie eventueel een erelidmaatschap, of vergelijkbaar, aan zou toekennen. Maar wat is de Dr. J. van der Bilt-prijs dan wel en wie komt daarvoor in aanmerking?

De KNVWS beheert het Dr. J. van der Bilt-fonds. Dr. Jan van der Bilt was voorzitter van 1934-1944, een periode van bloei na financieel moeilijke tijden. Hij werd op 26 februari 1944 gehuldigd en werd erelid. Het hoogtepunt was de instelling van een fonds uit bijdragen van de leden voor toekenning van prijzen aan verdienstelijke leden. In 2016 wordt de prijs voor de 52ste keer uitgereikt. Sinds 1945 werden 73 amateurastronomen of amateurweerkundigen en één werkgroep gelauwerd.

Volgens het besluit kan de prijs worden uitgereikt aan een lid of vrijwilliger van een bij de KNVWS aangesloten organisatie die als amateur: een verdienstelijk weer- of sterrenkundig onderzoek heeft verricht; of een wetenschappelijk bruikbare reeks waarnemingen heeft voltooid; of in bijzondere mate heeft bijgedragen tot het in de statuten bedoelde tijdschrift (Zenit); niet onder de eerste twee bullets vallend handeling(en) heeft verricht, die een bijzondere verdienste heeft ten aanzien van de doelstellingen der KNVWS.

Een kandidaatstelling geschiedt schriftelijk aan de secretaris van de Dr. J. van der Biltprijs-commissie. De kandidaatstelling bevat naast de persoonlijke gegevens van de kandidaat ook een duidelijke omschrijving van de activiteiten en een motivering waarom de voordrager van mening is dat deze prijs aan de voorgedragen persoon toekomt. Voorwaarde is dat deze activiteiten gedaan zijn in de periode dat de kandidaat via een lid-organisatie ia aangesloten bij de KNVWS. Activiteiten daarbuiten kunnen niet gehonoreerd worden. Als het u bekend is dat de betreffende persoon onder dezelfde condities bij andere erkende verenigingen actief is geweest of nog actief is, vergeet die dan niet te melden. In twijfel gevallen zou dat mee kunnen wegen in een beslissing. U kunt ook met meerdere erkende verenigingen gezamenlijk een kandidaatstelling doen. Het is niet verplicht de kandidaatstelling voor de kandidaat geheim te houden, maar bij toekenning is de verrassing voor de laureaat natuurlijk des te groter.

De commissie, bestaande uit Prof. Dr. Hugo van Woerden, astronoom, Harry Geurts, meteoroloog, drs. Eltjo Wubbena, voormalig voorzitter van de toen nog NVWS en de bestuursleden Harrie Rutten, Jacob Kuiper en Urijan Poerink, beoordeelt en weegt de kandidaatstellingen. Dan volgt een voordracht aan het bestuur van de KNVWS die dan een besluit neemt. De laureaat wordt dan in kennis gesteld en gevraagd of hij de prijs wil ontvangen tijdens de najaarsbijeenkomst in Goirle en daar een lezing van ca. 45 minuten wilt houden over zijn activiteiten waarvoor hem deze prijs wordt toegekend.

Zie de volledige lijst van de laureaten en de verdienstelijke bijdragen waarom ze de prijs ontvangen hebben. Mocht u twijfelen dan kunt u dit raadplegen.

Gemotiveerde kandidaatstellingen kunnen per brief gestuurd worden aan Secr. Commissie Dr. J. van der Biltprijs, H.G.J. Rutten, Boerenweg 32, 5944 EK Arcen. Uiteraard kan ook een e-mail gestuurd worden aan h.g.j.rutten@home.nl. Inzendingen moeten op 15 maart 2017 zijn ontvangen. Veelal worden meerdere kandidaatstellingen ontvangen. Daardoor kan het zijn dat de door u voorgestelde kandidaat niet door de commissie aan het bestuur wordt voorgesteld. Geen nood, hij krijgt meerdere kansen; een kandidaat blijft enkele jaren in de portefeuille van de commissie.

 

KNVWS vernoemd: Planetoïde (6133) Royaldutchastro

17 Planetoïden vernoemd door winnaars NameExoWorld wedstrijd. Planetoïde 1990 RC3 heet nu (6133) Royaldutchastro. De 9,5 km grote rots tussen Mars en Jupiter draait in 3,89 jaar om de Zon.

Print

Voor een ster op 40 lichtjaar afstand in de Kreeft won het voorstel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). De ster 55 (rho1) Cancri heet nu Copernicus en de exoplaneten Janssen, Galileo, Brahe, Harriot en Lipperhey (van binnen naar buiten). Als beloning mocht de KNVWS kort haar naam geven aan een planetoïde. Er zijn nu 362 planetoïden waarvan de naam met Nederland verband houdt. De Kreeft is nu de hele nacht boven de horizon en „Copernicus” is zichtbaar met een veldkijker (op echt donkere plaatsen met het blote oog).

De wedstrijd NameExoWorlds, georganiseerd door de International Astronomical Union (IAU) in 2015, was de eerste kans voor het publiek om namen te kiezen voor exoplaneten en hun sterren. Voor de namen van 19 ExoWorlds, 14 sterren en 31 exoplaneten, zijn voorstellen gedaan door organisaties in de hele wereld. Een publieksstemming bepaalde de keuze, die door de IAU is geaccepteerd. Deze namen zijn nieuwe officiële aanduidingen van exoplaneten en sterren.

De 19 indieners van de winnende voorstellen mochten een naam geven aan planetoïden in ons Zonnestelsel. De IAU Division F Working Group Small Bodies Nomenclature (SBN) keurde onlangs de namen van 17 planetoïden goed (twee organisaties zagen af van een voorstel). Het zijn namen van astronomen, leermeesters, schrijvers, dichters, dansers, sterrenkundige organisaties en hun vestigingsplaatsen.

Hieronder meer over de wedstrijd en over het winnende voorstel van de KNVWS.

 

Publiek koos namen voor ster met planeten in de Kreeft

Tekst is verplaatst.

Secretariaat KNVWS: Drs. J.A. de Boer, Prinses Irenelaan 1, 9765 AL Paterswolde. Telefoon 050 3094290, E-mail: J.A.de.Boer@rug.nl. KvK Utrecht 40477437.
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki