Publicaties

Zenit

Het maandblad Zenit is tevens verenigingsorgaan van de KNVWS. Zenit is het blad voor belangstellenden en amateurs op het gebied van weer- en sterrenkunde, met aandacht voor recente ontwikkelingen en met waarneemtips voor de actieve amateur.
Verschillende lid-organisaties van de KNVWS geven ook een eigen periodiek uit.

Sterrengids

De Sterrengids verschijnt sinds 1938 en wordt in opdracht van de KNVWS uitgegeven door Stip Media.
Editie 2016 is verschenen.

Jaarverslag

Nieuwsbrief

E-mail over nieuwe nummers van de Nieuwsbrief gaat naar e-maillijst-abonnees, bestuursleden in de KNVWS en ereleden. Kopij (kan worden ingekort) sturen aan de secretaris. Gratis download leesprogramma voor pdf-bestanden: www.adobe.com/nl
Zie uitleg over e-mail-lijst, gratis abonneren enz.

Inhoud nr. 11: Astrodag, 111e landelijke bijeenkomst amateurs 5-11 == Sterrenwacht Saturnus lid == Sterrenwacht Rijswijk lid == Nieuw initiatief voor de facebookpagina Sterrenwachten == Aankondigingen 2016-2017 == Doe mee aan de Nacht van de Nacht == Project Lichthinder – moedig scholen aan!

Downloads Nieuwsbrief

Secretariaat KNVWS: Drs. J.A. de Boer, Prinses Irenelaan 1, 9765 AL Paterswolde. Telefoon 050 3094290, E-mail: J.A.de.Boer@rug.nl. KvK Utrecht 40477437.
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki